13.12.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.11.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану Компанією внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2015 р. – 01.10.2021 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.10.2021 р. рівень покриття активів власним капіталом складав 86%.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.10.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності більше ніж у 5 разів перевищувала нормативне значення.

– Достатні показники ліквідності Компанії. Станом на 01.10.2021 р. показник швидкої ліквідності складав 205% при рекомендованому мінімумі 60%.

­­– Достатня якість роботи Компанії з урегулювання збитків, про що свідчить невисока питома вага резервів збитків у технічних резервах.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення рейтингів. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Значна питома вага довгострокових фінансових інвестицій підвищує чутливість Компанії до ринкового ризику та ризику контрагента.

– Значна питома вага адміністративних витрат чинить тиск на комбінований показник збитковості та показники ефективності діяльності Компанії

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


На засіданні Рейтингового комітету від 30.11.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAA– інвестиційної категорії.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх зобов’язань.

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика НРА «Рюрік» використовувало надану Компанією внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2015 р. – 01.10.2021 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості).

До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників ліквідності і платоспроможності, а також невисока питома вага резервів збитків.

До найбільш суттєвих негативних факторів відносяться чутливість до ринкового ризику та висока витратність діяльності Компанії.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»