28.05.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння облігаціям серії А ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту інвестиційної категорії на рівні uaBBB– з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 16.05.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло облігаційному випуску серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту інвестиційної категорії на рівні uaВВВ– з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення довгострокового кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» фінансову звітність за 2008–2011 рр. включно та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту.


Позитивні фактори:

– Наявність забезпечення відсоткових облігацій ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» у вигляді укладеного договору майнового страхування фінансових ризиків з однією з найбільш фінансово надійних страхових компаній України, а саме з ПАТ СК «ЛЕММА» (станом на 16.05.2012 р. довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ СК «ЛЕММА» підтримується НРА «Рюрік» на рівні uaA з прогнозом «стабільний»). Аналіз основних положень договору страхування свідчить, що він повністю покриває можливі ризики, на які наражаються інвестори при купівлі облігацій серії А ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ». Договір діє до кінцевої дати погашення облігацій, а страхова сума складає 42 млн. грн., що на 7 млн. грн. перевищує загальний обсяг емісії.

– ПАТ СК «ЛЕММА» характеризується високою фінансовою стійкістю, значення основних фінансових показників знаходяться на високому рівні. Страхова сума за договором страхування становить лише 3,02% власного капіталу, або 14,16% чистого прибутку ПАТ СК «ЛЕММА» за 2011 рік. Таким чином, навіть настання страхового випадку не матиме критичного впливу на фінансову стійкість Страхової компанії.

– Проект, що реалізує ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ», має беззаперечні переваги. Згідно перспективного бізнес-плану, дохід, який буде отримувати Підприємство, в декілька разів буде перевищувати розмір відсоткового доходу, який необхідно буде сплачувати за кошти, залучені за допомогою облігацій.


Негативні фактори:

– Значне перевищення обсягу емісії облігацій над розмірами активів. Очікується зростання боргового навантаження, спричинене випуском облігацій, та як наслідок – суттєве зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Збитковість діяльності Емітента. Так, протягом останніх років Товариство діяльності не веде, що і є причиною відсутності будь-яких грошових надходжень.

– Високий ступінь невизначеності щодо майбутнього фінансово-господарського стану Емітента, що ускладнює прогнозування тенденцій його подальшого розвитку.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» на сайті НРА «Рюрік»