19.08.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПрАТ «СК «Гарант-Система» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaВВВ з прогнозом «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика на рівні uainsВВВ+

На засіданні Рейтингового комітету від 15.08.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПрАТ «СК «Гарант-Система» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та присвоїло ПрАТ «СК «Гарант-Система» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsBBB+ інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsBBB характеризується достатньою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СК «Гарант-Система» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 р. – ІІ квартал 2016 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.07.2016 р. величина фактичного запасу платоспроможності в 7,6 разу перевищувала нормативне значення.

– Достатній рівень фінансової стійкості Компанії. Станом на 01.07.2016 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 79,04% та 524,22% відповідно. При цьому за результатами аналізу згідно з рекомендаціями законодавства фінансові показники Компанії знаходяться на високому рівні.

– Зростання доходів від страхової діяльності. За результатами І півріччя 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг чистих зароблених страхових премій Компанії зріс більше ніж в 1,5 разу.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисокі показники ефективності операційної діяльності. За результатами І півріччя 2016 року результат від основної діяльності Компанії складав (-)0,95 млн. грн., коефіцієнт рентабельності страхової діяльності – (-)5,56%.

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І півріччя 2016 року на три найбільші види страхування припадало близько 98% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Висока питома поточних фінансових інвестицій у структурі активів. Станом на 01.07.2016 р. поточні фінансові інвестиції, представлені акціями вітчизняних емітентів, відповідали 24% сукупних активів Компанії.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «СК «Гарант-Система» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «СК «Гарант-Система» на сайті НРА «Рюрік»