10.10.2016 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r5

На засіданні Рейтингового комітету від 30.09.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло рейтинг надійності депозитних вкладів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на рівні r5.

Рівень надійності r5 означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – дуже висока.

Дана оцінка не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня надійності вкладів здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання Банком своїх зобов’язань.

Для визначення рівня надійності вкладів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.07.2013 р. – 01.07.2016 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення оцінки надійності вкладів було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень надійності. До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників ліквідності Банку та достатній рівень покриття простроченої заборгованості резервами. До найбільш суттєвих негативних факторів відноситься значний рівень концентрації активних операцій Банку.


Завантажити висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті НРА «Рюрік»