29.12.2018 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaА+ з прогнозом «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика на рівні uainsА+

На засіданні Рейтингового комітету від 18.12.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПрАТ « ПТ «ЄВРОПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і присвоїло ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsА+ інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsА характеризується високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за І кв. 2017 р. – ІІІ кв. 2018 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.10.2018 р. коефіцієнт фінансової автономії відповідав 99,6%. Рівень страхових резервів з достатнім запасом покривався власним капіталом.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.10.2018 р. величина фактичного запасу платоспроможності значно перевищувала нормативне значення.

‒ Достатній рівень ліквідності Компанії. Станом на звітну дату ліквідні активи Товариства зі значним запасом покривали його зобов’язання, зважаючи на невисокий їх обсяг.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії..

Негативні фактори:

– Невисокі показники ефективності діяльності. За результатами 9 міс. 2018 року Товариство отримало збиток у розмірі 1 тис. грн.

– Висока питома поточних фінансових інвестицій у структурі активів. Станом на 01.10.2018 р. поточні фінансові інвестиції відповідали 94,34% сукупних активів Компанії та були сформовані переважно за рахунок вкладення в цінні папери українських емітентів, які за поточного стану вітчизняного фондового ринку характеризуються невисоким рівнем ліквідності.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»