27.12.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПАТ «АКТАБАНК» рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r5-

На засіданні Рейтингового комітету від 21.12.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило надійність депозитних вкладів ПАТ «КБ «Земельний Капітал» на рівні r4-.

Рівень надійності r5 означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока.

Знак «» вказує на проміжний рівень відносно основних рівнів.

Дана оцінка не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня надійності вкладів здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання Банком своїх зобов’язань.

Для визначення рівня надійності вкладів НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» внутрішню інформацію та квартальну фінансову звітність за 2009 рік - ІІІ квартал 2012 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення оцінки надійності вкладів було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень надійності. До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться: висока якість кредитно-інвестиційного портфелю, невисокі ризики поточної діяльності, високий рівень показників ліквідності Банку, високий рівень ділової репутації керівництва Банку. До найбільш суттєвих негативних факторів відносяться: високий рівень концентрації депозитів 10 найбільших вкладників юридичних осіб в структурі строкових коштів юридичних осіб, недостатньо ефективне використання ресурсів.


Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»