19.12.2011 НРА «Рюрік» повідомляє про виконання оферти та виплату процентного доходу ПАТ «АКТАБАНК» за облігаціями серії А

В процесі здійснення планової процедури оновлення кредитних рейтингів позичальника і боргового інструменту (облігаційного випуску серій А та В) ПАТ «АКТАБАНК» Національному рейтинговому агентству «Рюрік» Замовником було надано таку інформацію:

«ПАТ «АКТАБАНК» в повному обсязі і своєчасно виконало умови оферти.

Відповідно до зареєстрованого ДКЦПФР проспекту емісії процентних іменних облігацій ПАТ «АКТАБАНК», 12.12.2011 року Банк своєчасно та в повному обсязі виконав умови оферти, а також виплатив власникам облігацій процентний дохід за четвертий купонний період за облігаціями серії А».

Детальніше на офіційному сайті ПАТ «АКТАБАНК»

НРА «Рюрік» зазначає, що своєчасне та повне виконання Емітентом оферти та виплата процентного доходу за 4-й купонний період за облігаціями серії А є позитивним фактором, який підтверджує інвестиційний рівень кредитних рейтингів ПАТ «АКАТАБАНК».

На даний момент НРА «Рюрік» підтримує довгострокові кредитні рейтинги позичальника і боргового інструменту (облігаційного випуску серій А та В) ПАТ «АКТАБАНК» на рівні uaBBB+ із прогнозом «позитивний».

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»