21.10.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу позичальника ПАТ «АКТАБАНК» на рівні uaСС з прогнозом «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету від 17.10.2014 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «АКТАБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaСС спекулятивної категорії з прогнозом «в розвитку».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту.

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни рівня кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» квартальну фінансову звітність за 2009 – ІІ квартал 2014 рр. включно, дані, отримані в ході моніторингу, внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві факти, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Починаючи з 12 вересня 2012 року кредитні рейтинги (позичальника та боргового інструменту) ПАТ «АКТАБАНК» підтримувались на рівні uaA- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». Рівень ліквідності та платоспроможності ПАТ «АКТАБАНК» перебував на високому рівні, а власні зобов’язання перед клієнтами виконувались вчасно та в повному обсязі. При цьому, слід зауважити, що випущені ПАТ «АКТАБАНК» облігації серій А та В були своєчасно погашені в повному обсязі, про що свідчать рішення НКЦПФР про скасування реєстрації випуску облігацій серії А (рішення №4-КФ-С-О від 15.01.2014 р.) та облігацій серії В (рішення №56-КФ-С-О від 07.03.2014 р).

На дату проведення щомісячного фінансового моніторингу станом на 17.07.2014 р. за даними форм статистичної звітності (#01, 381А.03, 611.01 та N1_D.31) погіршення значень фінансових показників та порушень нормативів, встановлених НБУ протягом липня (01.01.2014 р. – 17.07.2014 р.) не було.

Однак, вже на початку серпня 2014 року в Інтернет ЗМІ з’явилась інформація щодо виникнення у ПАТ «АКТАБАНК» труднощів з виконання зобов’язань перед клієнтами. Після ретельного аналізу публічної інформації, аналітичним департаментом НРА «Рюрік» 12.08.2014 р. було направлено лист до ПАТ «АКТАБАНК» з проханням надати протягом робочого дня необхідні форми статистичної звітності для проведення моніторингу фінансового стану Банку.

Отримавши в електронному вигляді необхідну інформацію, вказану у листі, та проаналізувавши її зміст, аналітиками НРА «Рюрік» було виявлено значне погіршення значень нормативів та фінансових показників (особливо показників ліквідності). Суттєвий відтік клієнтських коштів на початку ІІІ кварталу поточного року чинив значний тиск на ліквідність, що, в свою чергу, зумовило неможливість виконання Банком вчасно та в повному обсязі взятих зобов’язань. Станом на 12.08.2014 р. обсяг невиконаних зобов’язань з вини Банку становив 68 563,55 тис. грн., як наслідок, значення нормативів Н4 та Н5 дорівнювали 0%.

У зв’язку з цим, рейтинговим комітетом НРА «Рюрік» 12.08.2014 р. було прийнято рішення про позапланове оновлення кредитного рейтингу ПАТ «АКТАБАНК», а саме: зниження довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaСС спекулятивної категорії та зміну прогнозу на «в розвитку», а також внесення Банку до Контрольного списку (Рішення рейтингового комітету від 12.08.2014 р. див. на сайті НРА «Рюрік»). Також було прийнято рішення про відкликання рейтингу надійності депозитних вкладів ПАТ «АКТАБАНК».

На підставі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2014 р. №576 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 16.09.2014 р. №90 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКТАБАНК», згідно з яким з 17.09.2014 до Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію.

На даний момент кредитний рейтинг ПАТ «АКТАБАНК» підтримується на рівні uaСС спекулятивної категорії з прогнозом «в розвитку».


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»