14.08.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 08.05.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівні uaА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний» та підвищило рейтинг надійності депозитів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до рівня r4+.

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.07.2017 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Збільшення статутного капіталу до 200 млн грн свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.

– Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.07.2017 р. нормативи ліквідності виконувались зі значним запасом, а поточні зобов’язання покривались наявними високоліквідними активами на 96,33%.

– Достатня якість клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. кредити юридичним особам 1-6 класу складали 83,02% клієнтського кредитного портфелю.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.07.2017 р. кредитно-інвестиційний портфель Банку покривався власним капіталом на 58,80%.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Недостатня диверсифікація каналів генерування процентних доходів. Станом на 01.07.2017 р. 95,30% процентних доходів складали доходи за кредитами, що надані в поточну діяльність СГД. Недостатня диверсифікація джерел отримання процентних доходів підвищує залежність Банку від фінансового стану його основних клієнтів-позичальників.

– Збереження значної витратності діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні витрати» (40,48% валових доходів за підсумками І півріччя 2017 року).

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на сайті НРА «Рюрік»