12.01.2018 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.12.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2012 – 9 міс. 2017 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Аналіз діяльності Товариства, проведений на основі методики, затвердженої Розпорядженням Держфінпослуг від 17.03.2005 р. №3755 «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків», свідчить, що  ТДВ СТ «МЕГАПОЛІС» характеризується стійким фінансовим станом, який підтверджується високим рівнем фактичного запасу платоспроможності Компанії.

– Достатній рівень ефективності діяльності Страховика. Так, за підсумком 9 міс. 2017 р. обсяг чистих зароблених премій ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» склав 107,99 млн. грн., фінансовий результат від основної діяльності відповідав (+)3,46 млн. грн., а чистий прибуток – 92 тис. грн.

– Достатній рівень фінансової стійкості Страховика. Так, станом на 01.10.2017 р. частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії є значною та становить 75%.

– Тривалий строк існування та діяльності Товариства на страховому ринку України (дата державної реєстрації ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» − 19.04.2006 р.) та широкий спектр пропонованих послуг, ‒ Компанія здійснює більше 10 видів добровільного та обов'язкового ризикового страхування.

Негативні фактори:

– Висока питома вага резервів збитків, що свідчить про необхідність в подальшому вдосконалювати систему врегулювання подій, які виникають за страховими договорами. Так, станом на 01.10.2017 р. частка резервів збитків складає 65% сукупного обсягу страхових резервів. Водночас, за підсумком 9 міс. 2017 р. Страховик не мав кредиторської заборгованості за страховими виплатами.

– Невисока якість активів ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС». Так, станом на 01.10.2017 р. активи за статтями «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» складають сукупно 70% валюти балансу та сформовані переважно за рахунок вкладення в цінні папери українських емітентів, які за поточного стану вітчизняного фондового ринку характеризуються невисоким рівнем ліквідності.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

 

Перейти на персональну сторінку ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»