02.04.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження рейтингів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.03.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2010 р. − 01.01.2021 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.01.2021 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 26% та 35% відповідно.

– Висока питома вага строкових коштів клієнтів (81% портфелю коштів клієнтів станом на 01.01.2021 р.), що знижує чутливість Банку до ризику ліквідності.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.01.2021 р. 92% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що знижує чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

Негативні фактори:

– Значна концентрація клієнтського кредитного портфелю за основними позичальниками негативно впливає на ліквідність та капітал.

– Значна витратність діяльності, враховуючи значну питому вагу загальних адміністративних витрат, чинить тиск на фінансовий результат Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»