Методологія

Методики рейтингового оцінювання (далі – Методики) визначають основні принципи та методологічні засади присвоєння та оновлення рейтингових оцінок, яких дотримується Національне рейтингове агентство «Рюрік» при визначенні рейтингів позичальників, боргових інструментів, рейтингів надійності депозитів та рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків.

Фахівці НРА «Рюрік» використовують спеціальні методики оцінки кредитоспроможності для різних типів об’єктів рейтингування:

методика рейтингового оцінювання для підприємств ;

методика рейтингового оцінювання для комерційних банків;

методика рейтингового оцінювання надійності депозитних вкладів;

методика рейтингового оцінювання для фінансових компаній;

методика рейтингового оцінювання для страхових компаній.

методика рейтингового оцінювання фінансової надійності (стійкості) страховика.

Вищевикладені Методики містять лише перелік критеріїв та ключових індикаторів, що досліджуються в рамках Рейтингової процедури НРА «Рюрік» та є публічною частиною загальної методології визначення рейтингових оцінок. Інтерпретація значень розрахованих показників, їх ступінь впливу, принципи узгодження та групування, порівняльні таблиці, довідкові бази даних, граничні (нормативні) значення та інші інструменти рейтингового оцінювання є комерційною таємницею Агентства та не підлягають оприлюдненню.

Методики визначення рейтингової оцінки є універсальними, тобто застосовуються для будь-яких об’єктів даної галузі. Агентство притримується їх у своїй діяльності незалежно від особливостей співробітництва з конкретним Клієнтом, висуваючи однакові вимоги щодо проходження процедури рейтингування для всіх замовників рейтингових оцінок.

Методики розроблено у відповідності з чинним українським законодавством в сфері рейтингування, зокрема з урахуванням:

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національного господарства, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. №208-р,

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» від 12.01.2016 р. №17,

Кодексу діяльності рейтингових агентств, який затверджено Міжнародною організацією комісій з цінних паперів IOSCO.

Застосування Методик є можливим лише в комплексі з іншими авторськими інтелектуальними наробками, що становлять методологічне підґрунтя проведення рейтингування, зокрема:

Методики визначення рейтингової оцінки (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 01.02.2007 р. №19443), яка висвітлює уніфіковану процедуру рейтингування,

Кодексу ділової етики (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 08.11.2010 р. №35612), який описує стандарти діяльності Агентства,

документів, що визначають політику оцінки кредитоспроможності.

Для оцінки загального рівня кредитоспроможності банківської системи України НРА «Рюрік» використовує Методику визначення інтегрального довгострокового кредитного рейтингу банківської системи України.

Визначення рівня кредитного рейтингу проводиться агентством за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою Постановою КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 р. №665.

Для визначення рейтингів надійності депозитних вкладів НРА «Рюрік» використовує власну Рейтингову шкалу оцінювання рівня надійності депозитних вкладів.

При визначенні рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків використовується Рейтингова шкала оцінювання рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розроблена НРА «Рюрік» відповідно до Національної рейтингової шкали.

НРА «Рюрік» залишає за собою право змінювати окремі положення цих Методик з метою уникнення протиріч щодо здійснення процедури рейтингування в випадках змін чинного законодавства України в сфері рейтингування.