Національна рейтингова шкала

 

НРА "Рюрік" при проведені рейтингової оцінки використовує Національну рейтингову шкалу, затверджену постановою Кабінета Міністрів України №665 від 26.04.2007.

Для визначення рейтингів надійності депозитних вкладів НРА «Рюрік» використовує власну Рейтингову шкалу оцінювання рівня надійності депозитних вкладів.

При визначенні рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків використовується Рейтингова шкала оцінювання рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розроблена НРА «Рюрік» відповідно до Національної рейтингової шкали.

 

Довгострокові кредитні рейтинги

Короткострокові кредитні рейтинги

Рейтинги надійності депозитів

Рейтинги фінансової надійності (стійкості) страховиків

Умовні позначення

 

1.Довгострокові кредитні рейтинги

 

Рейтинг позичальника інвестиційного рівня

uaAAA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризуються найвищою кредитоспроможністю у порівнянні до інших українських позичальників або боргових інструментів

uaAA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами

uaA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uaBBB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

 

Рейтинг позичальника спекулятивного рівня

uaBB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uaB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризуються низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uaCCC

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту

uaCC

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризуються високою вірогідністю дефолту

uaC

Очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника

uaD

Дефолт. Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинені без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

 

2.Короткострокові кредитні рейтинги

 

Рейтинг позичальника інвестиційного рівня

uaК1

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaК2

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaК3

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

 

Рейтинг позичальника спекулятивного рівня

uaК4

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaК5

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaКD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

 

Додаткові позначення

позначення

означення

ua

Рейтинги, отримані відповідно до Національноі рейтингової шкали

+/-

Проміжні категорії рейтингу по відношенню до основних категорій

відкликаний

Рейтинг, відкликаний у зв'язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин

призупинений

Рейтинг, що може бути відкликаний (як проміжний етап перед його можливим відкликанням) у зв'язку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин

(рі)

Рейтинги, визначені на підставі використання лише публічної інформації

(К)

Рейтинг внесений до Контрольного списку. Агентство на постійній основі здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності емітента / позичальника. Виведення довгострокового кредитного рейтингу з Контрольного списку та його подальший перегляд безпосередньо залежить від отримання агентством додаткової інформації щодо фінансово-господарського стану емітента / позичальника.

Відповідно до розпорядження КМУ від 1 квітня 2004 р. N 208-р "Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання":

- Прогноз кредитного рейтингу є коментарем стосовно переважних тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг, з точки зору його можливої (але не обов'язкової) зміни в подальшому.

 

Види прогнозів для кредитних рейтингів

прогноз

означення

стабільний

«Стабільний» прогноз означає, що зміни кредитного рейтингу малоймовірні

позитивний

«Позитивний» прогноз вказує на можливе підвищення кредитного рейтингу за збере ження позитивних тенденцій та нівелювання поточних ризиків

негативний

«Негативний» прогноз вказує на можливе пониження кредитного рейтингу за збереження негативних тенденцій та реалізації поточних ризиків

в розвитку

Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу, за можливості реалізації як позитивних так і негативних тенденцій та поточних ризиків

 

3. Внутрішні шкали

 

Рейтинг надійності депозитних вкладів

r5

Означає дуже високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується незначною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – дуже висока

r4

Означає високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується помірною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока

r3

Означає середню надійність вкладів, діяльність банку характеризується значною залежністю від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

r2

Означає низьку надійність вкладів, діяльність банку характеризується дуже високою залежністю від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

r1

Означає дуже низьку надійність вкладів, існує потенційна вірогідність неповернення банком депозитного вкладу

 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика інвестиційного рівня

uainsAAA

Страхова компанія характеризуються найвищою фінансовою надійністю (стійкістю) у порівнянні з іншими українськими страховими компаніями

uainsAA

Страхова компанія характеризуються дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями

uainsA

Страхова компанія характеризується високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uainsBBB

Страхова компанія характеризується достатньою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової стійкості (надійності) залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика спекулятивного рівня

uainsBB

Страхова компанія характеризуються фінансовою надійністю (стійкістю), нижче за достатню порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uainsB

Страхова компанія характеризуються низькою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Дуже висока залежність рівня фінансової надійності (стійкості) від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов

uainsCCC

Страхова компанія характеризується дуже низькою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Потенційна вірогідність дефолту

uainsCC

Страхова компанія характеризується високою вірогідністю дефолту

uainsC

Страхова компанія очікує дефолт за страховими та борговими зобов’язаннями