13.01.2022 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів АТ «Кривбасзалізрудком»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.12.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло АТ «Кривбасзалізрудком» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівня uaA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «Кривбасзалізрудком» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2018‒9 міс. 2021 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.Позитивні фактори:

– АТ «Криворізький залізорудний комбінат» ‒ найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом. Підприємство є правонаступником ВО «Кривбасруда» та створене у 1998 році шляхом його реорганізації; до структури Комбінату входять чотири шахти: «Родіна», «Октябрська», «Гвардійська», «Тернівська», найстаршу з яких введено в дію в 1957 році.

– Високі показники ефективності діяльності Компанії. За підсумком 9 міс. 2021 р. дохід від реалізації продукції Комбінату склав 9,7 млрд. грн. Чистим фінансовим результатом діяльності в 9 міс. 2021 року став прибуток в обсязі 4,2 млрд. грн. (+329% до показника за 9 міс. 2020 р.). Значення показника рентабельності діяльності в 9 міс. 2021 року досягло 46%.

– Підприємство характеризується високим рівнем фінансової автономії. Станом на 01.10.2021 р обсяг власного капіталу АТ «Криворізький залізорудний комбінат» складав 6,2 млрд. грн., що відповідало 44% валюти балансу. Основним джерелом нарощення капіталу є накопичення обсягів нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

– Показники ліквідності діяльності Підприємства перебувають на високому рівні. Коефіцієнт швидкої ліквідності станом на 01.10.2021 р. відповідав 119%, обсяг чистого оборотного капіталу досяг 2,6 млрд. грн.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Підприємство характеризується достатнім забезпеченням основними фондами, проте рівень їх зносу є високим (несприятливим). Так, станом на 01.10.2021 р. залишкова вартість основних фондів Підприємства складала 4,3 млрд. грн., в той час як рівень зносу досяг 58%.

– Високий обсяг та тенденція до зростання дебіторської заборгованості Товариства, що може свідчити про невисоку платіжну дисципліну контрагентів Компанії. Станом на 01.10.2021 р. сукупний обсяг дебіторської заборгованості складав 6,3 млрд. грн., що відповідає 70% оборотних активів та 45% сукупних активів Комбінату.

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, які частково орієнтовані на експорт, АТ «Криворізький залізорудний комбінат» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»