10.07.2006 Присвоєння АТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" довгострокового кредитного рейтингу uaBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

10.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" довгостроковий кредитний рейтинг uaBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• стабільно високі значення коефіцієнту фінансової автономії Банку (з 01.01.2004 до 01.04.2006 його значення знаходилися в середньому на рівні 12%), що дає змогу підвищувати активність проведення кредитно-депозитних операцій Банку, зберігаючи прийнятний рівень їх ризикованості (станом на 01.04.2006 співвідношення залучених депозитів до власного капіталу становило 628%, а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу – 524%);

• порівняно високі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 36,90%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 32,49%.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.01.2006 становило 0,43%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 3,60%, що приблизно у три рази нижче за рекомендовані значення;

• недостатня розвиненість клієнтської бази Банку (співвідношення комісійних доходів до вал ових витрат станом на 01.04.2006 становило 17,17%, а співвідношення комісійного доходу до процентного на дану дату – 23,22%). Значення даних показників є нижчими за середні значення по третій групі українських банків за ренкінгом НБУ;

• недостатня забезпеченість Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у складі валових активів Банку знаходилося в межах 1,12% - 1,37%, що є нижчим за середнє значення по третій групі українських банків.