14.07.2006 Присвоєння ВАТ „СЕБ Банк” довгострокового кредитного рейтингу uaBBB- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

14.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ „СЕБ Банк” довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• підтримка з боку стратегічного іноземного інвестора (фінансової групи Skandinaviska Enskilda Banken ), що надає Банку можливість доступу до дешевої ресурсної бази з низьким ступенем фінансових ризиків, сучасних технологій і методів управління, та інші конкурентні переваги;

• високий рівень забезпеченості Банку власними основними фондами. Так протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у складі валових активів Банку зросла з 11,78% до 15,36%, що значно знижує витрати на розвиток власної територіальної мережі Банку;

• розвинена клієнтська база Банку, що дозволяє йому отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.01.2006 становило 26,49%, а співвідношення комісійного доходу до процентного доходу – 38,30).

Основні негативні фактори:

• повільніше, порівняно з третьою групою українських банків, зростання основних балансових показників Банку (частка валових активів у складі загальних активів третьої групи зменшилася з 2,66% станом на 01.01.2004 до 1,49%. станом на 01.04.2006 р.), внаслідок чого в ренкінгу НБУ за розміром валових активів Банк опустився з 47 на 52 місце;

• низькі значення показників рентабельност і Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.01.2006 становило 0,29%, що є приблизно у три з половиною рази нижче за рекомендовані значення, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 0,39%, що є приблизно у дев'ять разів нижче за рекомендовані значення.