21.07.2006 Присвоєння ВАТ АБ "Укргазбанк" довгострокового кредитного рейтингу uaBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

21.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ АБ "Укргазбанк" довгостроковий кредитний рейтинг uaBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризуються кредитоспроможністю, нижче за достатню порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ g>стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• стабільно низькі значення затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 92,82% - 96,75%);

• порівняно високі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 37,98%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 34,78%.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.04.2006 становило 0,27%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 3,22%, що у п'ять разів нижче за рекомендовані значення;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу станом на 01.04.2006 становило 609%, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу на дану дату - 781%, при цьому показник фінансової автономії протягом аналізованого періоду знизився з 9,83% до 8,42%;

• зниження обсягів отриманих безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат зменшилося з 17,50% станом на 01.01.2005 до 12,99% станом на 01.04.2006, а співвідношення комісійного доходу до процентного за даний період - з 24,94% до 15,87%).