26.05.2006 Присвоєння АКБ "Мрія" довгострокового кредитного рейтингу uaBBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

26.05.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ "Мрія" довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• потенційна можливість підтримки, у разі несприятливої ринкової кон'юнктури, з боку стратегічного іноземного інвестора ВАТ „Внешторгбанк” (Росія), якому належить 97,9% акцій Банку;

• розгалужена філіальна мережа Банку порівняно з другою групою українських банків і навіть з деякими банками першої групи за ренкінгом НБУ (станом на 01.04.2006 вона нараховувала 193 операційні точки);

• станом на 01.01.2006 Банку вдалося отримати значні обсяги чистого прибутку порівняно з банками другої групи за ренкінгом НБУ. Так фінансовий результат становив 39 млн. грн., що на дану дату дало змогу Банку досягти значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) на рівні 2,03%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) – на рівні 17,36%, що повністю відповідає рекомендованим значенням.

Основні негативні фактори:

• занадто великі обсяги виданих Банком кредитів (станом на 01.04.2006 кредитний портфель складає майже 80% валових активів Банку) при низькій забезпеченості кредитних операцій власним капіталом Банку (співвідношення обсягу виданих кредитів до власного капіталу на дану дату становило 676%);

• низькі значення показників ліквідності. Так станом на 01.04.2006 показник миттєвої ліквідності (співвідношення грошових коштів, цінних паперів НБУ та коштів в інших банках до поточних зобов'язань) становив 16,86%, при середніх значеннях по банківській системі України на рівні 28,69%, а частка високоліквідних активів у валових активах Банку становила на дану дату 14,87%.