26.06.2006 Присвоєння АКІБ «УкрСиббанк» довгострокового кредитного рейтингу uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

26.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКІБ «УкрСиббанк» довгостроковий кредитний рейтинг uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розвинена територіальна мережа Банку станом на 01.07.2006 нараховує 914 філій та відділень і охоплює всі регіони України, що надає Банку загальнонаціонального значення та дозволяє йому виконувати роль системного банку;

• підтримка з боку стратегічного іноземного інвестора (фінансової групи BNP Paribas Group ), що надає Банку можливість доступу до дешевої ресурсної бази з низьким ступенем фінансових ризиків, сучасних технологій і методів управління, та інші конкурентні переваги;

• Банк на достатньому рівні забезпечений власними основними засобами та нематеріальними активами, частка яких у валових активах Банку постійно зростає з 3,55% станом на 01.01.2004 до 7,96% станом на 01.01.2006;

• зростання протягом аналізованого періоду (01.01.2004 - 01.01.2006) власного капіталу Банку на 415% (середнє значення по банківській системі України за даний період становило 216%) при збереженні його структури (станом на 01.01.2006 статутний капітал становив 80% загального обсягу власного капіталу).

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності активів та власного капіталу Банку при збереженні високих значень частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.01.2006 вона досягнула рівня у 90%). Максимальне значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) становило протягом аналізованого періоду 0,67%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) – 6%;

• висока затратність діяльності банку. Співвідношення валових витрат до валових доходів перебувало протягом аналізованого періоду на рівні 96%, що не дозволяло досягнути значних показників фінансового результату;

• постійно зростаюча залежність Банку від залучених коштів. Значення коефіцієнта фінансової автономії зменшилося з 13,56% станом на 01.07.2004 до 7,64% станом на 01.04.2006.