30.06.2006 Присвоєння ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" довгострокового кредитного рейтингу uaBBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

30.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розгалужена філіальна мережа Банку порівняно з другою групою українських банків за ренкінгом НБУ (станом на 01.04.2006 вона нараховувала 86 філій та відділень в Україні, а також два представництва в Україні та одне за кордоном);

• покращення протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) коефіцієнту фінансової автономії Банку (співвідношення власного капіталу до валових активів зросло з 8,38% до 11,62%), що дало змогу покращити захищеність кредитно-депозитного портфелю Банку. Так протягом аналізованого періоду співвідношення залучених депозитів до власного капіталу Банку зменшилося з 726,23% до 446,45%, а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зменшилося з 714,01% до 483,30%;

• порівняно високі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 34,51%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 30,50%.

Основні негативні фактори:

• низькі значення показників рентабельності Банку. Значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.04.2006 становило 0,12%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) на дану дату - 1,03%, що приблизно у десять разів нижче за рекомендовані значення;

• зниження обсягів отриманих безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат зменшилося з 23,08% станом на 01.01.2005 до 16,35% станом на 01.04.2006, а співвідношення комісійного доходу до процентного за даний період - з 30,14% до 20,00%).