Кодекс розроблений на основі Кодексу засад діяльності рейтингових агентств, затвердженого Технічним комітетом Міжнародної Організації Регуляторів Фондового ринку (IOSCO) у строгій відповідності до чинної української нормативно-правової бази в сфері рейтингування. Нова редакція Кодексу НРА «Рюрік» врахувала також вимоги Положення ЄС №1060/20 «Про кредитно-рейтингові агентства» щодо нагляду за діяльністю рейтингових агентств, які було запроваджено наприкінці 2009 року.

Кодекс визначає основні засади ділової етики НРА «Рюрік», що імплементовані в усі виробничі процеси та є підґрунтям для внутрішнього контролю і регулювання діяльності Агентства. Кодекс ділової етики носить рекомендаційний характер та регламентує діяльність співробітників Агентства, які зобов’язані дотримуватись вимог, що визначені у даному Кодексі. Агентство виконує вимоги Кодексу незалежно від особливостей співробітництва з конкретним Клієнтом, притримуючись єдиних стандартів для всіх об’єктів рейтингування.

Кодекс поєднує принципи, що стосуються трьох важливих складових діяльності Агентства, а саме: якість та чесність рейтингового процесу, незалежність та запобігання виникненню конфлікту інтересів, а також відповідальність перед емітентами та інвесторами.


Завантажити «Кодекс ділової етики Національного рейтингового агентства «Рюрік»

 

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A