Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк входить до міжнародної фінансово-промислової групи „ HVB Group ” (100% акцій Банку належить Байєріше Хіпо унд Ферайнсбанк АГ, Німеччина), що дає змогу залучати порівняно дешеві ресурси і впроваджувати вигідні міжнародні інвестиційні проекти з відносно невисоким ступенем ризику;

• станом на 01.01.2006 Банку вдалося отримати значні обсяги чистого прибутку порівняно з банками третьої і навіть другої групи за ренкінгом НБУ. Так фінансовий результат становив 46,9 млн. грн., що на дану дату дало змогу Банку досягти значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) на рівні 3,08%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу) - на рівні 25,73%;

• стабільно низькі значення затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 65,79% - 77,86%); • порівняно висока захищеність кредитних операцій Банку власним капіталом (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу протягом аналізованого періоду перебувало в межах 469% - 642%) при сталому значенні показника фінансової автономії на рівні 12% - 13%.

Основні негативні фактори:

• постійно високі значення частки дохідних активів Банку у складі валових активів (з 01.01.2004 до 01.04.2006 її значення перебували в межах 98,75% - 99,07%), що значно перевищує рекомендовані значення та свідчить про ризикованість обраної стратегії щодо активних операцій Банку;

• недостатня забезпеченість Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів у складі валових активів Банку в середньому становила 0,46%.