Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кре дитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інстр умент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розвинена територіальна мережа Банку (станом на 01.01.2006 нараховує 1845 філій та відділень) яка охоплює всі регіони України, що надає Банку загальнонаціонального значення;

• Банк являється фінансовим центром фінансово-промислової групи „Приват”, що дає змогу залучати порівняно дешеві ресурси і впроваджувати вигідні інвестиційні проекти з невисоким ступенем ризику;

• низька затратність діяльності і значні масштаби Банку (станом на 01.01.2006 його активи становили 10,3% активів банківського сектору України, а обсяг прибутку - 475 млн. грн.), що дозволило йому посісти перше місце серед українських банків в ренкінгу НБУ за розміром активів та обсягом прибутку.

Основні негативні фактори:

• порівняно низькі значення показників ліквідності. Так показник миттєвої ліквідності Банку станом на 01.01.2006 становив 25,5% при середньому значенні по банківській системі 28,69%;

• залежність вартості та дохідності масштабного інвестиційного портфелю Банку від політичної ситуації та макроекономічних чинників в Україні.