На засіданні Рейтингового комітету від 12.03.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПрАТ «СК «Трансмагістраль» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і присвоїло ПрАТ «СК «Трансмагістраль» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА– інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsАА характеризується дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СК «Трансмагістраль» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2015 р. – 2017 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власника. Власником істотної участі в капіталі Компанії є ПАТ «Укртранснафта».

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2017 року Компанія отримала 1,93 млн. грн. чистого прибутку, а показники ROA та ROE складали 16,60% та 22,76% відповідно.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.01.2018 р. величина фактичного запасу платоспроможності в 3,74 разу перевищувала нормативне значення.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.01.2018 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 42,95% та 84,93% відповідно.

– Достатній рівень ліквідності Компанії. Станом на 01.01.2018 р. показник швидкої ліквідності складав 104,65% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 2017 року на три найбільші види страхування припадало близько 97% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Висока питома вага дебіторської заборгованості в активах. Станом на 01.01.2018 р. питома вага дебіторської заборгованості в активах складала 44,34%, що свідчить про підвищену чутливість Компанії до ризику контрагента.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «СК «Трансмагістраль» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «СК «Трансмагістраль» на сайті НРА «Рюрік»