Предметом діяльності НРА «Рюрік» згідно Статуту є рейтингування та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері рейтингування, а саме:

Кредитні рейтинги

Рейтинги надійності депозитів

Рейтинги фінансової надійності страховика

Аналітичні огляди

Інформаційно-консультаційні послуги

 
Кредитні рейтинги

Кредитний рейтинг – це умовне вираження кредитоспроможності позичальника в цілому (рейтинг позичальника) або його окремих боргових інструментів (рейтинг боргового зобов'язання). Отримання кредитного рейтингу – це не лише виконання вимог чинного Законодавства України, а також стратегічно правильне рішення, що приноситиме як поточні, так і майбутні переваги Вашій компанії.

Послуги агентства з присвоєння, подальшого моніторингу та інформаційної підтримки визначених кредитних рейтингів надають власнику кредитного рейтингу багато можливостей. Перелічимо лише деякі з них:
1) Створення власної публічної рейтингової історії дозволить покращити діловий імідж та підвищити інвестиційну привабливість Вашої компанії при збереженні конфіденційності комерційної інформації
– В умовах підвищення економічної культури учасників ринку, компанії, які мають тривалу рейтингову історію отримують більшу довіру з боку інвесторів та інші додаткові конкурентні переваги.
– Кредитний рейтинг дозволяє виділити себе серед інших емітентів боргових цінних паперів і привернути увагу більш широкого кола інвесторів.
– При існуванні багатьох альтернативних варіантів інвестування на фінансовому ринку виконується правило, що нижчий кредитний рейтинг боргового зобов'язання повинен бути компенсований більшою премією за ризик, тобто більшою дохідністю, що вимагатиме інвестор. Отже, високий кредитний рейтинг дозволяє зменшити витрати на залучення фінансових ресурсів.
2) Проходження процедури рейтингування дозволяє представити дані про компанію на рівні міжнародних стандартів розкриття інформації.
– Поступове посилення вимог ринку щодо прозорості діяльності компаній та підвищення стандартів розкриття інформації, обумовлює необхідність заявити про власну інформаційну відкритість та фінансову прозорість діяльності.
3) В результаті рейтингового дослідження Керівництво та Власники компанії отримують незалежну кваліфіковану експертну оцінку власної поточної фінансово-господарської діяльності та висновки щодо перспектив розвитку компанії.

Рейтинги депозитів

Рейтинг надійності депозитних вкладів – це експертна оцінка, що відображає незалежну думку НРА «Рюрік» щодо можливості своєчасного та повного повернення банківських вкладів клієнтам. Отримання рейтингу надійності депозитних вкладів ‒ це стратегічно правильне рішення, що приноситиме банку як поточні, так і майбутні переваги. Фізичні особи можуть використовувати рейтингову оцінку надійності депозитних вкладів, визначену уповноваженим рейтинговим агентством, як додатковий фактор при виборі банківської установи для розміщення власних заощаджень.
Детальніше про рейтинг надійності депозитів

Рейтинги фінансової надійності

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страхової компанії ‒ це експертна оцінка, що відображає незалежну думку НРА«Рюрік» щодо можливості своєчасного та повного виконання страховою компанією зобов’язань перед клієнтами за договорами страхування. Отримання рейтингу фінансової надійності (стійкості) страхової компанії ‒ це не лише виконання вимог Законодавства України, але й стратегічно правильне рішення, що приноситиме як поточні, так і майбутні переваги.
Детальніше про рейтинг фінансової надійності страховика

Інформаційно-консультаційні послуги

Окрім визначення рейтингів та підготовки галузевих оглядів НРА «Рюрік» пропонує такі додаткові інформаційно консультаційні послуги:
1) Корпоративні тренінги з навчання та підвищення кваліфікації фінансового персоналу за напрямками: фінансовий, інвестиційний та ризик-менеджмент; фінансовий та кредитний аналіз; оцінка бізнесу та цінних паперів.
2) Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі публічної інформації, інформації, наданої замовником, та власних баз даних. В межах послуги аналітики Агентства можуть здійснити:
– Аналіз поточної фінансово-господарської діяльності компанії
– Аналіз фінансово-господарського стану контрагентів компанії
– Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
3) Консультаційні послуги з питань стратегічного та фінансового менеджменту з метою налагодження бізнес-процесів у Вашій компанії.
4) Підготовка політики розкриття банківською установою інформації перед контрагентами та незалежними оцінювачами. В межах Політики надаються рекомендації з питань якісного та повного розкриття банківською установою інформації перед її контрагентами та незалежними оцінювачами з метою встановлення довготривалого співробітництва та формування позитивного ділового іміджу організації.
Детальніше про політику розкриття інформації

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv st., 52-A