13.08.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про зниження кредитного рейтингу позичальника ПАТ «АКТАБАНК» до рівня uaСС з прогнозом «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік» від 12.08.2014 р. на підставі договору №10/05/12-КРП-01 від 12.05.2010 р. згідно позапланової процедури оновлення рейтингової оцінки було визначено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ «АКТАБАНК» (код за ЄДРПОУ – 35863708).

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «АКТАБАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2009 р. - 01.07.2014 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

В результаті реалізації системних ризиків банківської системи, що викликало погіршення його фінансових показників і нормативів та негативно відобразилось на платоспроможності Банку, було прийнято Рішення про зниження ПАТ «АКТАБАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaCC спекулятивної категорії з прогнозом « в розвитку».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту.

Прогноз « в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни рівня кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

На даний момент НРА «Рюрік» на постійній основі здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності Банку, у зв’язку з чим довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ «АКТАБАНК» внесений до Контрольного списку.

Виведення довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ «АКТАБАНК» з Контрольного списку та його подальший перегляд безпосередньо залежить від отримання Агентством додаткової інформації щодо фінансово-господарського стану Банку.


Завантажити Рішення рейтингового комітету

Перейти на персональну сторінку ПАТ «АКТАБАНК» на сайті НРА «Рюрік»