НРА «Рюрік» пропонує послуги з підготовки галузевих аналітичних оглядів на замовлення. Аналітичне дослідження буде містити глибоку структуровану інформацію про ринок, що базуватиметься на максимальній інформаційній насиченості і аналітичному опрацюванні статистичних даних за досліджуваним ринком. Стандартні галузеві аналітичні продукти Агентства включають:

 Продукт  Опис  Структура  Наповнення
 Паспорт ринку Стисла характеристика галузі. Продукт має максимальне інформаційне наповнення при мінімальній описовій частині. Паспорт ринку надає інформацію про основні види діяльності та вироблену продукцію в галузі, масштаби і концентрацію ринку.
 1. Короткий огляд галузі
 2. Основні види продукції
 3. Основні гравці на ринку. Концентрація ринку
 4. Коротка інформація про обсяги виробництва ТОП-10 гравців
 5. Коротка інформація про фінансові показники ТОП-10 гравців

Обсяг – 3-4 сторінки
1-2 таблиці,
1-2 графіки
Термін виконання – 3-5 днів
Оновлення інформації – щорічно

 Щомісячний огляд  Оперативна аналітика ринку щодо обсягів виробництва, реалізації, експорту та імпорту продукції. Щомісячний моніторинг новин ринку (основні виробники, новинки ринку, зміни в законодавстві та стандартизації).
 1. Інформація про обсяги виробництва та реалізації продукції
 2. Інформація про обсяги експорту та імпорту продукції
 3. Моніторинг новин ринку
Обсяг – 2-4 сторінки
3-4 таблиці,
1-3 діаграми
Термін виконання – 3-5 днів
Оновлення інформації – щомісячно
Стандартний огляд  Характеристика галузі. Загальний огляд та тенденції розвитку світового та внутрішнього ринків. Інформація про основні види діяльності та виробництво продукції в галузі, масштаби та концентрація ринку, показники основної та інвестиційної діяльності найбільших підприємств галузі. Проблеми та перспективи розвитку галузі, короткострокові та довгострокові прогнози. 1. Характеристика галузі
 • Загальний опис галузі
 • Основні види продукції
 • Глобальні тенденції на ринку
 • Тенденції на українському ринку
 •  Основні ризики діяльності на ринку
2. Аналіз основних учасників на ринку
 • Основні гравці на ринку. Концентрація ринку
 • Обсяги виробництва ТОП-10 гравців
 • Фінансові показники ТОП-10 виробників.
 • Інвестиційна діяльність підприємств галузі
3. Проблеми та перспективи розвитку, прогнози
Обсяг – 10-20 сторінок
5-7 таблиць, 2-4 діаграми
Термін виконання – 6-8 днів
Оновлення інформації – щорічно
Детальний огляд  Детальна характеристика галузі. Детальний огляд та тенденції розвитку світового та внутрішнього ринків, аналіз основних гравців на ринку (обсяги виробництва, інвестиційна діяльність). Аналіз ринкової кон'юнктури (обсяги виробництва, реалізації, експорту/імпорту, основні аспекти реалізації продукції, ризики на ринку). Також у докладному огляді висвітлюються проблеми та перспективи розвитку галузі та надаються короткострокові і довгострокові прогнози.  1. Детальний огляд галузі

- Детальна характеристика галузі
- Основні види виробленої продукції
- Детальна інформація про загальні світові тенденції ринку
- Детальна інформація про тенденції на українському ринку
- Детальний аналіз ризиків діяльності на ринку

2. Аналіз основних гравців на ринку
- Основні гравці на ринку. Концентрація ринку
- Докладна інформація щодо обсягів виробництва ТОП-10 гравців
- Детальна інформація щодо фінансових показників ТОП-10 гравців
- Інвестиційна діяльність підприємств галузі

3. Аналіз ринкової кон'юнктури
- Обсяги виробництва, реалізації, експорту/імпорту продукції
- Економічні профілі провідних виробників
- Цінові пропозиції основних постачальників
- Умови поставок продукції
- Ризики співпраці з окремими контрагентами

4. Проблеми та перспективи розвитку, прогнози

Обсяг – 20-35 сторінок
5-10 таблиць, 5-7 діаграм
Термін виконання – 10-12 днів
Оновлення інформації – щорічно
Публічний кредитний рейтинг Огляд може бути доповнений комплексним фінансовим аналізом діяльності окремих провідних підприємств галузі з оцінкою їх кредитоспроможності на основі публічних даних. 1. Основна інформація про підприємство

2. Опис бізнесу підприємства та аналіз основних ризиків
3. Фінансовий аналіз підприємства
- Аналіз активів
- Аналіз власного капіталу і зобов'язань
- Аналіз ефективності діяльності
- Аналіз ліквідності
- Аналіз фінансової стійкості

Обсяг – 15-20 сторінок на одне підприємство 7-10 таблиць, 7-10 діаграм на одне підприємство Термін виконання – 5 днів на одне підприємство Оновлення – щорічно

 

Аналітики НРА «Рюрік» готові підготувати ексклюзивний аналіз ринку саме для Вас, з урахуванням всіх Ваших вимог і побажань. Нижче наведено приклади стандартних галузевих оглядів.

Огляд ринку морозива в Україні за 2013 рік  |  Огляд кондитерського ринку України за 2013 рік  |  Огляд ринку коксу України за 9 місяців 2013 року  |  Огляд ринку сільського господарства України за 9 місяців 2013 року  |  Огляд кондитерського ринку України за 2012 рік  |  Огляд ринку свинарства України за 2012 рік