Основні визначення

Рейтингова методологія - сукупність документів, які визначають критерії визначення рейтингової оцінки уповноваженим рейтинговим агентством за Національною шкалою, у тому числі визначають порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності.

Рейтингова процедура - документ, який визначає послідовність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною шкалою.

Методика рейтингового оцінювання - документ, що визначає основні принципи та методологічні засади визначення та оновлення рейтингових оцінок, яких дотримується НРА «Рюрік» при визначенні рейтингів для різних об'єктів рейтингування. 

Методики містять перелік критеріїв та ключових індикаторів, що досліджуються в рамках Рейтингової процедури, та є публічною частиною загальної методології визначення рейтингових оцінок. Інтерпретація значень розрахованих показників, їх ступінь впливу, принципи узгодження та групування, порівняльні таблиці, довідкові бази даних, граничні (нормативні) значення та інші інструменти рейтингового оцінювання є комерційною таємницею Агентства та не підлягають оприлюдненню.

НРА «Рюрік» залишає за собою право змінювати окремі положення цих Методик з метою уникнення суперечностей щодо здійснення процедури рейтингування в випадках змін чинного законодавства України в сфері рейтингування. 

Документи

Наші фахівці використовують спеціальні методики оцінки кредитоспроможності для різних типів об’єктів рейтингування:

Застосування Методик є можливим лише в комплексі з іншими авторськими інтелектуальними напрацюваннями, що становлять методологічне підґрунтя рейтингового процесу, зокрема:

  • Методики визначення рейтингової оцінки (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 01.02.2007 р. №19443), яка висвітлює уніфіковану процедуру рейтингування;
  • Кодексу ділової етики (свідоцтво про реєстрацію авторського права від 08.11.2010 р. №35612), який описує стандарти діяльності Агентства;
  • Порядку проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності.
Нормативна база

Документи, що складають рейтингову методологію Агентства, розроблено у відповідності з міжнародними стандартами та чинним українським законодавством в сфері рейтингування, зокрема з урахуванням:

  • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» від 12.01.2016 р. №17;
  • Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національного господарства, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. №208-р;
  • Кодексу діяльності рейтингових агентств, який затверджено Міжнародною організацією комісій з цінних паперів IOSCO.

Визначення рівня кредитного рейтингу проводиться агентством за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою Постановою КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 р. №665.