На засіданні Рейтингового комітету від 27.07.2023 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПрАТ «Днiпровагонмаш» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкту рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «Днiпровагонмаш» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2020 р. –01.04.2023 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника

Позитивні фактори:

– Високий рівень підтримки з боку власників. Банк входить до групи «ТАС» – однієї з найбільших фінансово-промислових груп в Україні.

– Значна частка власного капіталу в структурі пасивів Товариства (59% станом на 01.04.2023 р.), що зумовлює високий рівень його фінансової стійкості.

– Суттєве зростання вартості основних засобів протягом 3 місяців 2023 року. Здійснення капітальних інвестицій є пeередумовою подальшого нарощення масштабів діяльності Підприємства.

– Невисокі показники боргового навантаження. За результатами 3 місяців 2023 року співвідношення чистий борг / EBITDA складало 20% при рекомендованому максимумі 100%.

– Наявність конкурентних переваг на ринку вагонобудування. Компанія має найширший модельний ряд серед українських вагонобудівників.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Підприємства, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Підприємства

Негативні фактори:

– Як і інші великі вітчизняні підприємства, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на промислові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії

Персональна сторінка Компанії на сайті Агентства